SJTUB a public art project

sjtub project (2010—ongoing)

about, contact,


MET DOODSVERACHTING / DEFYING DEATH
MET DOODSVERACHTING / DEFYING DEATH
MET DOODSVERACHTING / DEFYING DEATH

SJTUB manifestation # 1, performance cmunz artists (45-50 min), gemeentehuis kerkrade, toespraak door Frans Geraedts (ca 5x6 min.) afgewisselt met het vaderlament (4x4 min.), muziek Hardy Mertens (4 min.), videoprojectie Christine Munz (4x4 min)

/// ///

MET DOODSVERACHTING /

DEFYING DEATH

MANIFESTATIE # 1

Een bescheiden begin. Een toespraak in de burgerzaal van het stadhuis in Kerkrade. Ten overstaan van het bestuur van de world wind-music association. Dertig mensen in de zaal? Als begin van het jubileum van het wereld muziek concours. Met videoprojecties vanaf een keukentrap omdat de beamer niet mocht worden opgehangen. Het geluid mono. De artistiek directeur van het WMC Harry Reumkens kondigt aan. Terugkijkend bevat de manifestatie al veel van de elementen die het public art project Sjtub zullen gaan kenmerken. De formats toespraak, videoinstallatie, muziekvideo. Blaasmuziek en iconische gebruiksvoorwerpen als voornaam materiaal. Inbraak in/inbreuk op bestaande culturele evenementen en instellingen als institutionele strategie. Teksten die duiden: diagnostiseren, uitleggen, interpreteren. Samenwerking met andere kunstenaars en met vrijwilligers als regel. Schermutselingen met de passieve agressie die de oostelijke mijnstreek in de greep heeft. De specifieke flair die het mogelijk maakt vol te houden: "we do it anyway". De manifestatie is performatief, dat wil zeggen met opzet onherhaalbaar. De manifestatie wordt gedocumenteerd. De manifestatie laat een residue na, dat opnieuw gebruikt kan worden.

De manifestatie In een notedop: Mijnwerkers spelen blaasmuziek met doodsverachting.

//\

A modest start. A speech in the 'citizens room' of Kerkrade' city hall. In front of the board of the world wind music association. Thirty people in the room? As the start of the jubilee of the world music festival. With videoprojections from a dinky stepladder because permission was refused to hang the beamer from the ceiling. The sound was mono. The artistic director of the WMC Harry Reumkens announces. Looking back the manifestation already contains many of the elements that will become characteristic for the public art project Sjtub. The formats speech, videoinstallation, musicvideo. Windmusic and iconic everyday objects as important materials. Breaking into existing cultural events and organisations as institutional strategy. Texts that intervene: diagnose, explain, interpret. Cooperation with other artists and volunteers as a rule. Skirmishes with the passive agression that has come to reign in the former coalminingdistrict. The specific flair that made it possible to persevere: "we do it anyway". The manifestation is performative, will be documented, leaves a residue, that can and will be reused.

The manifestation in a nutshell: Miners that play brass defy death.

MET DOODSVERACHTING / DEFYING DEATH

2011, sept 30

MANIFESTATIE # 1

SJTUB manifestation # 1, performance cmunz artists (45-50 min), gemeentehuis kerkrade, toespraak door Frans Geraedts (ca 5x6 min.) afgewisselt met het vaderlament (4x4 min.), muziek Hardy Mertens (4 min.), videoprojectie Christine Munz (4x4 min)

/// ///

MET DOODSVERACHTING /

DEFYING DEATH

MANIFESTATIE # 1

Een bescheiden begin. Een toespraak in de burgerzaal van het stadhuis in Kerkrade. Ten overstaan van het bestuur van de world wind-music association. Dertig mensen in de zaal? Als begin van het jubileum van het wereld muziek concours. Met videoprojecties vanaf een keukentrap omdat de beamer niet mocht worden opgehangen. Het geluid mono. De artistiek directeur van het WMC Harry Reumkens kondigt aan. Terugkijkend bevat de manifestatie al veel van de elementen die het public art project Sjtub zullen gaan kenmerken. De formats toespraak, videoinstallatie, muziekvideo. Blaasmuziek en iconische gebruiksvoorwerpen als voornaam materiaal. Inbraak in/inbreuk op bestaande culturele evenementen en instellingen als institutionele strategie. Teksten die duiden: diagnostiseren, uitleggen, interpreteren. Samenwerking met andere kunstenaars en met vrijwilligers als regel. Schermutselingen met de passieve agressie die de oostelijke mijnstreek in de greep heeft. De specifieke flair die het mogelijk maakt vol te houden: "we do it anyway". De manifestatie is performatief, dat wil zeggen met opzet onherhaalbaar. De manifestatie wordt gedocumenteerd. De manifestatie laat een residue na, dat opnieuw gebruikt kan worden.

De manifestatie In een notedop: Mijnwerkers spelen blaasmuziek met doodsverachting.

//\

A modest start. A speech in the 'citizens room' of Kerkrade' city hall. In front of the board of the world wind music association. Thirty people in the room? As the start of the jubilee of the world music festival. With videoprojections from a dinky stepladder because permission was refused to hang the beamer from the ceiling. The sound was mono. The artistic director of the WMC Harry Reumkens announces. Looking back the manifestation already contains many of the elements that will become characteristic for the public art project Sjtub. The formats speech, videoinstallation, musicvideo. Windmusic and iconic everyday objects as important materials. Breaking into existing cultural events and organisations as institutional strategy. Texts that intervene: diagnose, explain, interpret. Cooperation with other artists and volunteers as a rule. Skirmishes with the passive agression that has come to reign in the former coalminingdistrict. The specific flair that made it possible to persevere: "we do it anyway". The manifestation is performative, will be documented, leaves a residue, that can and will be reused.

The manifestation in a nutshell: Miners that play brass defy death.